Softver za vage

Program za vage ili softver za vage, namenjem svim firmama, koje u okviru svog preduzeća imaju vage (misli se na sve vage)

Modul ABCSOFT Vaga, instalira se na računaru koji se nalazi neposredno do vage (u većini slučajeva to su kućice).
U varijanti odvojenog korišćena, aplikacije imaju zasebnu bazu podataka,te su međusobno nezavisne, dok u drugoj mogućnosti obe aplikacije podatke povlače iz iste baze koja se povezuje umrežavanjem računara ili preko servera.

Osim dobro razvijenih modula, aplikacije prate brzina rada/odziva prozora i baza  manja od 1 sekunde, stabilna baza koja može da podrži veliku količinu podataka, savremen dizajn i mogućnost integracije sa drugim poslovnim programima kao i mogućnost dodavanja/promena personalizovanih potreba da zadovolje kriterijume vašeg poslovanja.

Mogućnosti aplikacije ABCSOFT Vaga:

1. Pristupanje programu korisničkim imenom i šifrom

2. Mogućnost upravljanja korisnicima i dodeljivanja prava pristupa programu operatorima

3. Unos osnovih informacija o firmi

4. Podešavanje normativa SRBS kvaliteta,kladištenja i fumigacije

5. Unos kooperanata/saradnika

6. Kartica raspoloživosti proizvoda kooperanata/saradnika

7. Prijem proizvoda

– Prvo merenje
– Drugo merenje
– Automatizacija obračuna svedena po zadatim kriterijuma SRPS kvaliteta
– Direktna prodaja
– Popust na sušenje
– Prijemnica
– Varagrska potvrda
– Nalog magacinu

8. Slanje proizvoda

– Prvo merenje
– Drugo merenje
– Vagarska potvrda

9. Štampa svih prozora po zadatom kriterijumu pretrage

– Štampa tablice sušenja merkatilnog kukuruza
– Štampa kartice kooperanata
– Štampa liste kooperanata
– Kao i već navedenih dokumenata iz sekcija prijem i slanje proizvoda
– Statistike prijema, sušenja, kala, obračunskih količina, itd…

Za detaljnije preporučujemo da testirate demo verziju ili da nas pozovete za bilo koju vrstu pomoći u vezi softvera za vage

Ovo je mali segment opisa softvera za vage odnosno mogućnosti program za vage.

                                                                  Softver za vage, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.