Moje gazdinstvo softver

Softver za gazdinstva, stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo
Program Moje gazdinstvo prilagođen je krajnjim korisnicima čija se delatnost
zasniva na poljoprivredi, tačnije proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i uzgoju životinja.
Kroz program se prosežu glavni meniji koji su grupisani na način da korisniku
olakšaju praćenje i unos podataka . Svaki meni sadrži svoje pod menije.Zemljište

U meniju Zemljište unose se podaci o zemljišnom fondu sa setvenom strukturom
za tekuću godinu u jednom gazdinstvu, pruža se mogucnost grupacije parcela zarad
bržeg i lakšeg unosa radova kasnije, vodi se evidencija o urađenim analizama zemljišta,
kao i o istoriji useva za poslednjih 5 godina.

Ugovori

U ovom meniju korisnicima se daje mogućnost unosa kompletnih informacija o zakupodavcima, kreiranju i štampanju ugovora o zakupu ili davanju zemljišta na korišćenje, troškovima zakupa, evidencija o ukupnom dugovanju novca za zakup, isplaćenom iznosu kao i o ostatku duga.

Mehanizacija

Unesite mehanizaciju kojom Vaše domaćinstvo raspolaže, beležite servise i koštanje istih. Omogućava pregled uloženih finansiskih sredstava po jednoj mašini ili ukupno godišnje koštanje svih servisa nad mehanizacijom.

Radnici

Ovaj meni omogućava unos liste radnika na imanju, bilo da su oni stalni radnici ili su privremeni to jest sezonski radnici. Evidentira se njihova aktivnost sa opisom posla, izračunava se njihova zarada na osnovu satnice ili dnevnice. Plaćanje po odabranim datumima ili sumarna isplata zarade radnika, sa evidencijama o trenutnom dugovanju i razduženoj sumi.

Saradništvo

Evidencija institucija koje sarađuju sa Vašim gazdinstvom, bilo da su ona pravna ili fizička lica. Njihovi osnovni podaci, kontakt osobe, međusobna saradnja i drugi bitni podaci.

Zalihe

Meni Zalihe je podeljen na dva dela. U prvom delu evidentiraju se zalihe proizvoda a u drugom zalihe repromaterijala. Unos količine proizvedenih proizvoda, njihovo skladištenje, prodaja i raspoložive količine. Evidecija o nabavci repromaterijala, njihovo trošenje kroz plan setve i njihovo raspoloživo stanje na lageru u domacinstvu.

Uplate i isplate

Beležite sve novčane transakcije. Kroz 7 modela plaćanja, evidentira se sav priliv novca ka gazdinstvu, kao i troškovi koje jedno gazdinstvo plaća nekom od saradnika. Filteri transakcija po saradniku, periodu, načinu plaćanja itd.

Radovi u okviru gazdinstva

Jedan od najvažnijih menija programa. Raspolaže sa 7 podmenija. U prvom od njih nazvan Plan setve beleže se radovi i utrošak repromaterijala po parcelama ili grupama parcela. Takođe se dobija analiza troškova ili radova u aktivnoj radnoj sezoni. Iz ponuđenih podmenija dobijaju se puni izveštaji po pojedinačnoj parceli, grupi parcela ili kulturi. Ukupna količina prinosi po kulturi, raspoređena po parcelama ili prosečna količina po ha.

Stočni fond

Meni koji se odnosi na životinjski fond na imanju. Govedarstvo, svinjarstvo , kozarstvo I ovčarstvo. Liste životinja, raspoređene po grupama (krave, telad, junad, bikovi, svinje, prasići, tovljenici … ). Pratitite osemenjavanje životinje, njeno teljenje (prašenje, jagnjenje, jarenje), evidencija o veterinarskim posetama imanju , evidencija o proizvodji i prodaji mleka i druge slične evidencije.

Skenirani dokumenti

U ovom odeljku korisnik programa može skladištiti njemu bitne dokumente, koji se prethodno skeniraju. Lako za njihovo kasnije pronalaženje i stampu.

Obrasci

Meni Obrasci je novokreirani meni i služi za registraciju poljoprivrednog domaćinstva.
Većina podataka se automatski ispisuje na obrascima, dok je određene informacije neophodno popuniti pre njihove štampe.

Ovo je mali segment opisa gazdinstva, ratarstva, stočarstva, vočarstva, govedarstva, za detaljnije pozovite nas.

Softver za gazdinstvo, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.