Osnovna sredstva (os, sitan inventar)

U osnovnim sredstvima i sitnog inventara evidentiramo poslovne događaje u vezi sa pridobijanjem, korišćenjem i otuđivanjem osnovnih sredstava.

Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju
i sve promene do otuđenja. Istorija promena je uvek dostupna.

Značajna je evidencija vrednosnih promena osnovnog sredstva, koja pored obračuna amortizacije može da sadrži i promene radi oslabljenja ili pojačanja osnovnog sredstva.

Za osnovno sredstvo pratimo promene lokacija u vezi sa podacima o poslovnim subjektima i promene zaduženja u vezi sa podacima o zaposlenjima.
Za osnovna sredstva, koja su istovremeno i sredstva za rad, možemo voditi evidenciju zaduženja i razduženja.

Obračun amortizacije izvodimo za izabrana osnovna sredstva ili za sva, a sa potvrdom podaci se zavedu i u registar.
Program obračuna amortizaciju sa uvažavanjem promena radi oslabljenja ili pojačanja.

Knjiženje svih događaja (promena i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi teče automatski, po kontima, podešenim u šifarniku amortizacijskih grupa odnosno registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Knjižiti možemo s uvažavanjem ili bez uvažavanja odeljenja i nosioca troškova.

Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, jer je omogućeno traženje po različitim kriterijumima. Inventar osnovnih sredstava još olakšava integracija programa s čitačem bar koda.

Program omogućava i automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava
i registar sitnog inventara.

Sadržaj

Omogućen automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.
U registru osnovnih sredstava omogućeno dupliranje istih osnovnih sredstava.
Vođenje registra osnovnih sredstava po odeljenjima i nosiocima troškova.
Pojačanje i oslabljenje osnovnih sredstava i otklanjanje istih.
Likvidacija osnovnih sredstava sa automatskim otklanjanjem prethodnih pojačanja ili oslabljenja osnovnog sredstva.
Ispisi kartice i registra osnovnoga sredstva i sitnog inventara, registra strukture, likvidiranih osnovnih sredstava.

Automatski obračun amortizacije osnovnih sredstava za sva sredstva ili pojedino osnovno sredstvo, za izabran željeni vremenski period (mesečno, godišnje), sa istovremenim obračunom amortizacije po kontima nabavke ili amortizacije po kontima pojačanja ili amortizacije po kontima oslabljenja.

Ispisi obračuna amortizacije po kontima, amortizacionim grupama, inventarnim brojevima, odeljenjima i nosiocima troškova.

Jednostavno restauriranje obračuna amortizacije i uspostavljanje prethodnoga stanja pre obračuna amortizacije.
Automatsko knjiženje promene registra osnovnih sredstava i sitnog inventara i obračuna amortizacije.

Omogućen popis osnovnih sredstava i sitnog inventara sa barkod čitačem i uvoz podataka u registar za dalju obradu podataka.

Vođenje dokumentacije.

Praćenje servisa i periodičnih izveštaja.
Automatsko traženje stanja ili dela stanja zalihe za neko skladište.
Jednostavan unos inventarnog stanja u program.

Sitan invenar
Automatsko oblikovanje invetarnog viška.
Oblikovanje dokumenta promene cene, automatska procena zaliha i knjiženje.

Šta program za vođenje osnovnih sredstava omogućava

Vođenje kartica osnovnih sredstava i njihovih kartica amortizacije
Unos novih osnovnih sredstava preko osnovnog računa 027 Osnovna sredstva u pripremi ili direktno na konot osnovnih sredstava
Knjiženja u vezi povećanja ili smanjenja vrednosti osnovnih sredstava, prodaje, rashodaovanja i sl.
Automatska amortizacija svih sredstava, samo određenih grupa ili samo određenog osnovnog sredstva
Popisne liste, knjiženje viškova i manjkova
PK obrazac, OA obrazac

Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Ovo je mali segment opisa obračuna osnovnih sredstava i sitnog inventara odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za osnovna sredstva i sitan inventar, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.