Softver za pekare

Program za pekare

Omogućava detaljan pregled svih izveštaja.

Automatski prvi otprmenice a kasnije sve otpremnice spaja u jadan
račun ili u više računa u zavisnosti šta klijent želi.

Podela po regionima i mestima

Podela po kamionima ili vozilima i njihovo kompletno praćenje

Pregled i izveštajih i praćenje svih vozila

Formiranje svih otpremnica i formiranje računa od datum do datuma

Pravljenje predracuna

Praćenje i evidencija gotovine

Pregled slobodnih otprmenica

Automatsko formiranje virmana

Pregled unetih otpremnica po danu (u smislu od datuma do datuma)

Pregled kompletne proizvodnje

Kartice svih i pojedinačnih artikala

Praćenje po svim magacinima i njihova kompletna evidencija

Unos i evidencija svih komitenta

Razni izveštaji po komitentima po mestu, po magacinu, po datumu od – do

Razni pregledi i štampanje po komitentima i računama

Pregledi i štampanje po artiklu i magacinu

Praćenje povraćaja robe, po magacinu, mestu, od – do

Preko 150 raznih izveštaja i pregleda

Ovo je mali segment programa za pekare odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za pekare, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.