Prodavnice (softver za pos kase)

Program za kase, softver za pos kase, softver caffe

POS – Kasa u maloprodaji (prodavnica) je namenjen malim, srednjim i velikim trgovinama mešovite robe kao
i specijalizovanim maloprodajnim objektima tipa butika, trgovina auto-delovima, pekarama i ostalim za brz rad maloprodaja sa izradom kalkulacija (ulaz robe) i automatskim izdavanjem gotovinskih računa-otpremnica (izlaz robe).

KASA U MALOPRODAJI – POS

POS – Kasa u maloprodaji je namenjen malim, srednjim i velikim trgovinama mešovite robe kao
i specijalizovanim maloprodajnim objektima tipa butika, trgovina auto-delovima, pekarama i ostalim
za brz rad maloprodaja sa izradom kalkulacija (ulaz robe) i automatskim izdavanjem gotovinskih
računa-otpremnica (izlaz robe).

Veliki broj pregleda i štampanja raznih izveštaji.

Pored standardnih opcija koje moraju biti obezbeđenje u svakom POS modulu takođe su dostupne sledeće opcije:

automatsko izdavanje bezgotovinskog računa posle štampe fiskalnog isečka
automatkso vodjenje Knjiga dnevnih izveštaja na kraju dana sa automatskim knjiženjem u dvojno knjigovodstvo i u prosto knjigovodstvo
promena cena u toku prodaje
davanje procentualnog popusta za ceo fiskalni isečak ili za pojedine artikle
veliki broj pregleda
veliki broj izveštaja

Program je razvijen za sledeće fiskalne štampače ili fiskalne kase koje mogu da rade u modu fiskalnog štampača:

Galeb FP 550 i slični modeli
Colibri, EI
Geneko
INT Raster
HCP
itd …

Program, ne omogućava rad na svim ovim modelima, koji su prikazani, već na određenim kasama, za detalje pozovite…

Obezbedjeni su specifični izveštaji za maloprodajnih objekata, evo malih detalja:

današnja zarada ili zarada u određenom periodu
koji artikli se najviše prodaju
zalihe kojih artikala su ispod minimalne količine
izveštaji po smenama
pregled dugovanja prema dobavljačima, prikazano u detalje
pregled i štampanje potraživanje od kupaca kojima su izdati računi
gotovinski računi
izveštaji po određenom artiklu
automatizam
postoji veliki broj izveštaja preko 150 i pregleda, i sve ostalo, itd…

Još neke karakteristike softvera:

– prodaja i izdavanje računa preko računara
– katalog artikala
– katalog dobavljača
– katalog komitenata
– kompletno vođenje i praćenje realnog stanja zaliha
– prikaz alarmantnih količina za svaki artikal
– definisanje normativa artikala
– veoma lako ažuriranje artikala ( unos novih, izmena cena, brisanje)
– pregled svih naplaćenih računa
– pregled po prodaji artikala
– evidencija narudžbi artikala
– izrada raznih izveštaja
– evidencija rashoda zaliha
– evidencija povrata robe u maloprodajni objekat
– pregled vrednosti zaliha
– primanje narudžbi kupaca robe
– kompletan pregled rada radnika (prijave i evidencija rada)
– pregled ulaza robe po kriterijumima (za neki period, po dobavljaču, po artiklu, po broju računa)
– zaštita podataka od neovlašćenog pristupa,
– ograničena prava pristupa delovima programa preko šifri
– automatizovani backup podataka na računar i/ili na usb flash disk
– izrada faktura (gotovinski i bezgotovinski računi) uz fiskalni račun,
– izrada ponuda/predračuna
– evidencija i štampa izdatih faktura,
– automatska izrada kalkulacija pri unosu zaliha
– periodični pregled ulaza robe po dobavljaču, artiklu I broju otpremnice
– pregled analitičkih kartica i nivelacija
– automatska izrada knjiga zaliha (početno stanje,ulaz,izlaz,stanje) na kraju radnog dana sa analizom prodaje.
– KEPU knjiga.
– i još mnoge druge funkcije.

Prednosti korišćenja softvera:

– povećanje efikasnosti rada
– brže i kvalitetnije pružanje usluga,
– praćenje stanja zaliha u realnom vremenu
– pregled materijalnog i finansijskog poslovanja
– kontrola zaposlenih
– moderan način rada
– softveru možete pristupati i pregledavati podatke od kuće ili kad ste na putovanju

Veliki stepen automatizma u povezanosti, sa programom maloprodaje i programa za kase odnosno pos kase.

Automatsko knjiženje PDV u maloprodaji i u pos kasama odnosno prodavnicama.

Napomena: firme koje žele da spoje fiskalne kase da rade kao fiskalni štampači, dodatno naplaćuju konekciju i instalaciju između programa i same kase.
Ako je potrebno spojiti veći broj prodavnica putem fiskalnog štampača (dve i više prodavnice) cena softvera je veća.

Ovo je mali segment opisa prodavnica odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za prodavnice, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.