Finansijsko poslovanje

KNJIGOVODSTVENI I RAČUNOVODSTVENI PROGRAMI

Programi Abcsoft agencije (softver za knjigovodstvo, softver za racunovodstvo)Program za knjigovodstvo – finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostalih delova programa:

• glavna knjiga
• robno knjigovodstvo
• materijalno knjigovodstvo
• proizvodnja
• maloprodaja
• veleprodaja
• kupci
• dobavljači
• osnovna sredstava
• pdv

i sve to kroz mehanizam automatskog kontiranja ovih dokumenata.

Postoji mogućnost i direktnog unosa naloga pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama kreirajući tipove naloga.

Finansijsko knjigovodstvo ili program za knjigovodstvo, u sklopu IT (iformacionih tehnologa) obezbeđuje podršku funkcijama:
glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova.

Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva.
U njemu razlikujemo sljedeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izvještaja.

Osnov celokupnog podsistema je kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifrarnikom odnosno podacima koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje

bilans stanja
bilans uspeha
statistički aneks

Modul finansijsko knjigovodstvo omogućava:

– željeni broj tipova naloga za knjiženje s preuzetim postavkama za knjiženje

– potpuni integritet pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, bez duplog unosa podataka.

– automatsko knjiženje prenetih i izdatih računa, obračuna PDV-a, plata, putnih naloga i drugih ličnih primanja, proizvodnje i upotrebe materijalnih sredstava.

– saldakonta u domaćoj i stranoj valuti

– pregledi svih knjiženja u glavnoj knjizi/saldakonta sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd…

– po promeni kontnog plana omogućen automatski prenos odnosno knjiženje iz starog kontnog plana na novi kontni plan i istovremeno oblikovanje naloga za knjiženje

– automatsko zatvaranje klasa 4 i 7 te priprema naloga za knjiženje

– po zaključku poslovne godine oblikovanje naloga za zaključak poslovne godine te otvaranje naloga za knjiženje nove poslovne godine.

– dnevnik knjiženja detaljno i sumarno, po broju naloga, datumskim kriterijumima, kontu, referentu, u domaćoj i stranoj valuti

– ispis konto kartice prema izabranim kriterijumoma kao što su: za jedan konto ili više konta, datum knjiženja, datumu PDV, dokument, u domaćoj i stranoj valuti ili u obe valute, u različitim oblicima ispisa

– izveštaj banci  o kratkoročnim potraživanjima i obavezama iz poslovanja sa nerezidentima

– kontrolni ispisi neizravnatih naliga za knjiženje, automatskih knjiženja i drugi kontrolni pregledi

– bruto bilansi za željeni raspon konta i za željena razdoblja, analitički po pojedinačnim kontima, po sintetičkim kontima, kontima pojedinačnih grupa i po razredima

– bilansni pregledi s mogućnošću željenih promena.

– priprema bilansnih pregleda po odeljenjima i nosiocima troškova, s poređenjem po periodima, itd.

– praćenje troškova i prihoda po pojedinim nosiocima troškova (projektima)

– svi dokumenti (narudžbine, računi, putni nalozi, plate) podržavaju praćenje preko nosioca troškova

– analiza nosiica troškova, uključno s bilansom uspeha i bilansom stanja

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija finansijska operativa / standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u gornjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog je moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. Sobzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

datum knjiženja
datum dokumenta
datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se vrsta dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

pregled knjiženih naloga
dnevnik knjiženja
analitička kartica
promet – specifikacija konta

Kupci i dobavljači su obuhvaćeni u celini i veoma detaljni u samom radu programa.

Izveštaji i pregledi i štampanje PDV.

Blaganičko poslovanje

Blagajničko poslovanje je poseban programski segment koji se odnosi na ulazno-izlazne promene u blagajni.
Programski segment ‘Blagajna’ obuhvata knjiženje naloga za naplatu i isplatu blagajne, automatsko knjiženje u finansijsko knjigovodstvo,
pdv evidencije (kada je to potrebno) i blagajnički izveštaj odnosno dnevnik blagajne.

Poresko knjigovodstvo – PDV

Programski segment PDV evidencija sadrži funkcije vođenja poreskih evidencija PDV-a, pregleda, izveštaja, obračuna i obrada podataka na bazi tih evidencija, kao i automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom.
Zasniva se na dve osnovne poreske evidencije: KPR / KUF – knjiga primljenih računa (faktura) i – KIR / KIF – knjiga izdatih računa (faktura). Obe evidencije se automatski ažuriraju iz izvornih dokumenata kao što su: kalkulacije, prijemnice, računi, avansni i konačni računi, fakture, pazari (nalog blagajni za naplatu, robni dokumenti o prodaji) promene u osnovnim sredstvima ( npr. nabavka ), ostali pdv dokumenti (troškovi, knjižna odobrenja – zaduženja, preknjižavanja, korekcije, ispravke, itd …)

Obračun kamate

– Mogućnost automatskog formiranja obračuna rađenih na osnovu podataka iz finansijskih kartica.

Veza sa ostalim programskim modulima
 – Automatsko kontiranje i formiranje naloga za svu dokumentaciju koja se formira u modulima robno materijalnog knjigovodstva i proizvodnje, računovodstvo, projektovanje, informacioni sistemi

Veza sa programima za elektronsko bankarstvo: FX-Client i Halcom – Automatsko kontiranje izvoda iz banaka

Veza sa fiskalnim stampacima (tipa GALEB FP-550, CT, HCP, INT RATER, itd.) i prenos svih podatka u glavu knjigu automatski

Ovo je mali segment opisa finansijskog poslovna odnosno mogućnosti knjigovodstvenog programa, za detaljnije pozovite nas.

Knjigovodstveni program, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.