Računari, serveri, mreže, windows

Instalacija računara, windowsa i svih dodatnih programa, instalacija svih vrsta servera, instalacija mreža, štampača, interneta, itd…
Pružamo uslugu backup, odnosno pravljenje i čuvanje rezervne kopije Vaših podataka u skladu sa Vašim potrebama uz mogućnost enkripcije Vaših podataka tako da samo Vi možete da im pristupite.
Umrežavanje kompletno umrežavanja, dva ili veći broj računara.Instalacija svih štampača i njihovo kompletno održavanje.
Instalacija i postavljanje kompletne računarske mreže Instalacija profesionalnih servera, kompletno. 

Pogledajte naš cenovnik usluga

 

 

Za detaljnije pozovite nas na telefon 064-144-1186