WordPress

Kurs i obuka za WordPress

Kurs WordPressa će vam odgovoriti na pitanja:

1. Čemu služi WordPress?

WordPress je besplatan, open-source Content Management System. Primarno se bazira na PHP jeziku, ali zavisi i od HTML, CSS, MySQL i mnogih drugih jezika i tehnologija. Mnogi ga smatraju najznačajnijim CMS rešenjem današnjice, a svakako je najčešće u upotrebi na modernom webu.

Mnogi sajtovi koje viđamo svakodnevno se baziraju na njemu, jer, s jedne strane, olakšava postavljanje sajta, kreiranje uz već gotove ili polugotove komponente, ali uz značajne i mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja i uređenja po sopstvenim željama i potrebama. Pomoću WordPressa je moguće postaviti jednostavan sajt u roku od pola sata, izabrati gotovu temu (theme) koja uređuje vizuelnu stranu, uključiti i podesiti željene dodatke (pluginove) i zaokružiti celinu.

2. Šta je to CMS?

Content Management System, u prevodu sistem za upravljanje sadržajem, jeste, kao što i sam naziv govori, aplikacija ili sistem koji koristimo za lakše postavljanje, objavljivanje i uređivanje sadržaja, tekstova, slika i drugih detalja, primarno na web sajtovima, ali koji se mogu koristiti i u drugim situacijama i okruženjima.

Ovih sistema ima raznih vrsta i njihova kompleksnost, način upotrebe, primena i mogućnosti variraju iz krajnosti u krajnost. Ukoliko govorimo o web sajtovima, najveći broj njih je pisan u PHP i srodnim jezicima i tehnologijama. Prema mnogima, najpopularniji CMS danas je WordPress, koji je i tema ovog kursa. Druga veoma popularna CMS rešenja su Drupal, Joomla, Blogger i sl.

Osnove WordPressa

Ukoliko ste zainteresovani da naučite na koji način se izrađuju sajtovi na platformi WordPress, odnosno kako se koriste brojni alati za njihovo uređivanje, a niste baš dobro upoznati sa procesom programiranja, odnosno dizajniranja, najbolje je da pohađate specijalizovanu obuku i kurs za WordPressa.

Koliko je poznato, ova platforma se smatra jednom od najpopularnijih za izradu sajtova i to uglavnom za mala i srednja preduzeća, a uz što sajtovi koji su izrađeni u Worpress – u su prilično jeftini, pa se baš iz tog razloga mnogi često odlučuju upravo za njih. Takođe je poznato da osoba koja se bavi administracijom sajtova izrađenih u WordPress – u ne mora da ima napredno znanje najpre u oblasti programiranja, a zatim i dizajniranja. A pored svega pomenutog, velika je prednost što su ovi sajtovi relativno jednostavni za postavljanje kako na web, tako je i jednostavno postavljanje sadržaja u okviru konkretnog sajta, pa se zato od onih kandidata koje zanima kurs i obuka za WordPress i ne zahteva da poseduju nikakva naročita znanja, već je dovoljno samo da su upoznati sa osnovama rada na računaru.

Abcsoft agencija, organizuje ovaj kurs i to kao grupni, odnosno individualni.

Stručnjaci koji su zaduženi za održavanje predavanja su iskusni web programeri i administratori čija specijalnost je rad sa sajtovima izrađenim na ovoj platforni, tako da će i svoje iskustvo iz višegodišnje prakse da prenesu svim polaznicima ove obuke.

Da bi zainteresovani kandidat mogao da pohađa obuku i kurs za WordPress, neophodno je da se prijavi, a što može da učini najkasnije do 14 seprtembra 2018 godine,  nudi mu se i mogućnost da prijavljivanje izvršite elektronskim putem na email: info@abcsoft.rs ili na telefon 064-144-1186.

Šta obuhvata kurs i obuka za WordPress?

Uzevši u obzir da je WordPress, za sada jedno od najpopularnijih CMS okruženja koje se koristi za izradu internet web sajtova, polaznici kursa se upoznaju najpre sa time šta je CMS, odnosno WordPress. Zatim će da nauče na koji način funkcioniše WordPress, kako se vrši njegova instalacija, ali će da nauče i šta je XAMPP i na koji način se on instalira.
Potom sledi segment koji je vezan za oblast administracije, a polaznici će, pored ostalog da nauče i kako funkcioniše administratorska tabla, odnosno na koji način treba izvršiti podešavanja. Tu se upoznaju i sa WordPress temama i uče kako ih treba pravilno instalirati. Poseban segment ove obuke je usmeren na obučavanje polaznika sa administracijom sadržaja za određeni sajt, gde ih predavači upoznaju najpre da pisanjem članaka za sajt, te njihovim uređivanjem. Osim što će da nauče kako se uređuje sam tekst, redovnim nastavnim programom kojeg se pridržava obuka i kurs za WordPress, je predviđeno da polaznik nauči i kako se dodaju i formatiraju slike u člancima, kao i na koji način se može dodati video klip, kada je to potrebno. Zatim uče kako funkcioniše objavlljivanje članaka u određenom terminu, odnosno njihovo zakazivanje, a naučiće i kako treba raditi sa različitim templatima, to jest na koji način je potrebno izvršiti editovanje HTML i CSS koda konkretnog templata.
Uz sve pomenuto, polaznici kursa će da steknu sva potrebna znanja koja se tiču različitih priključaka (Plugin), te će se upoznati i sa načinom njihovog pravljenja, a u skladu sa zahtevima konkretnog sajta.

Predavači će se osvrnuti i na pravilan izbor internet domena, odnosno hostinga, sa čime će takođe da upozna sve polaznike ove obuke.

Kada polaznik bude završio kurs i obuku za WordPress, osim što će moći da samostalno izrađuje internet sajtove, moći će i da obavlja radne zadatke koji su namenjeni web administratorima.

Kako se odvija nastava u okviru obuke za WordPress?

Da bismo ispunili zahteve svih polaznika, kurs i obuku za WordPress organizujemo prema pravilima nastave u grupi, kao i prema smernicama za individualnu nastavu.
Oni kandidati koji budu odlučili da pohađaju grupnu nastavu, treba da znaju da to podrazumeva fiksno određene termine, koji nisu podložni promeni, kao i jasno utvrđenu dinamiku i trajanje. Nastava u grupi isključivo podrazumeva manji broj polaznika, to jest od petoro do osmoro, jer se na taj način održava njen visok kvalitet.
Sa druge strane, individualna nastava je namenjena kandidatima koji žele da potpuno samostalno prisustvuju predavanjima. Oni se tada sa profesorom dogovaraju oko termina, odnosno oko dinamike njihovog održavanja, tako da imaju mnogo veću slobodu u odlučivanju, nego što je to slučaj sa grupnom obukom.

Kome je namenjena kurs i obuka za WordPress?

U principu, obuka i kurs za WordPress je namenjena svakome ko je zainteresovan da radi na uređivanju sajtova koji funkcionišu upravo na WordPress platformi.
Čak i ako kandidati nemaju nikakvog iskustva u radu u konkretnoj oblasti, dovoljno je da poseduju osnovnu računarsku pismenost kako bi mogli da pohađaju nesmetano ovu obuku.

Koliko traje obuka i kurs za WordPress?

Kandidati koji budu odlučili da pohađaju individualnu obuku, treba da prođu kroz nastavni plan i program koji podrazumeva ukupno 20 školskih šasova, to jest 20 puta po 45 minuta.
Ako je u pitanju grupni kurs i obuka za WordPress, tada polaznici imaju nastavni fond od 25 časova. Nastava u ovom slučaju traje ukupno 15 dana i to jasno definisanom dinamikom, a svakoga od tih dana se odvija u trajanju od 2 ili 3 školska časa, uz dogovor.

Koliko košta kurs za WordPress?

Cena obuke za WordPress prvenstveno zavisi od odabira kandidata, budući da se cena za grupnu nastavu razlikuje u odnosu na individualnu. Za cenovnik nas pozovite.

Gde i kada se održava obuka za WordPress?

Opet u skladu sa odabirom kandidata, odnosno u skladu sa izborom vrste kursa koji želi da pohađa, zavisi i mesto, kao i vreme njegovog održavanja.
Da bi grupna obuka i kurs za WordPress mogao da bude organizovan potrebno je da se najmanje pet kandidata prijavi u jednoj kod Abcsoft agencije. Pošto bude bio ispunjen taj uslov, te se formira grupa, svi ostali koji su se prijavili će dobiti detaljne informacije i to kako o datumu početka kursa, tako i o terminima održavanja nastave.
Kandidati koji su isključivo zainteresovani za takozvanu nastavu jedan na jedan, odnosno individualnu, će se sa koordinatorom za nastavu i profesorom usuglasiti oko svih detalja, a što uključuje ne samo dogovor oko termina, već i oko početka obuke, te dinamike održavanja predavanja.

Pozovite nas za dodatne informacije na  email: info@abcsoft.rs ili na telefon 064-144-1186