Domeni i hosting

Šta su domen i hosting?

Pored samog web sajta (odnosno fajlova izrađenog sajta), neophodno je da obezbedite još dve stvari da bi on bio vidljiv na Internetu: domen i hosting.

Dakle, izrada web sajta je prva faza, a sledeća je omogućiti da taj sajt bude dostupan svima za pregled.

Domen je, najprostije rečeno, adresa ili ime Vašeg sajta (domen sajta koji trenutno čitate je abcsoft.rs). Iza svakog domena krije se određena IP adresa, jer je to način na koji kompjuteri međusobno komuniciraju, tako da on izvorno izgleda, npr. 111.222.667.889/~abcsoft/. Naravno da bi bilo veoma komplikovano na taj način predstavljati adresu svog sajta, zbog toga je domen izuzetno značajan.

Hosting je, najprostije rečeno, prostor koji iznajmljujete za postavljanje svog sajta. Možete ga zamisliti kao udaljeni hard disk koji ste zakupili na određeno vreme.  Postavljanjem (upload – om i podešavanjima) svog sajta na taj hard disk, sajt postaje vidljiv svim Internet korisnicima.