Softver za proizvodnju

Prijemnica

Sa predkalkulacijom, okvirno izračunamo cenu proizvoda, koje izrađujemo i sastavljamo u proizvodnom procesu, prema podacima iz osnovnih sastavnica, gde su određene količine predviđenih (normativnih) neposrednih utrošaka materijala i rada.

Predkalkulacije iskazuju strukturu troškova svih nivoa po dubini sastavnice, izraženu sa ukupnim troškom materijala i rada.

U predkalkulaciju možemo da uključimo i samo neke vrste materijalnih sredstava i tako oblikovati delimične kalkulacije proizvoda, koji sadrže samo neke vrste materijala ili rada.

Cene materijala i rada mogu da se određuju po različitim merilima neposredno pri izvođenju predkalkulacije, možemo da preuzeti postavke, koje proizilaze iz definicija poslovnih događaja proizvodnje, a omogućene su i simulacije različiitih cena.

Raščlanjena predkalkulacija nekog identa prikazuje specifikaciju troškova izrade po dubini strukture sastavnice tog proizvoda. Odgovarajućim definisanjem troškova na radnim resursima i upotrebom formula možemo u predkalkulaciju da uključimo posredne troškove proizvodnje ili opšte troškove poslovanja. Na panelu Kalkulativni elementi imamo mogućnost ručnog unosa cena poluproizvoda, materijala i operacija, što nam omogućava izvođenje simulacija. Na taj način programu namećemo unesenu cenu, koju uvažava kod predkalkulacije, što nam omogućava izradu scenarija uz promene cena ili zamene nekih sastavnih delova.

Na raščlanjenoj predkalkulaciji izvodimo predkalkulaciju za pojedini ident do detalja, a sa sumarnom predkalkulacijom imamo mogućnost istovremenog izračuna predviđene cene izrade za celu grupu proizvoda, koju određujemo merilima. Cene u tako pripremljenoj sumarnoj predkalkulaciji možemo kasnije da prenesemo u planske odnosno stalne cene.

U pozadini evidentiranja toka realizacije radnih naloga proizvodne aplikacije Abcsoft agencije, odvija se  i postkalkulacija stvarnih troškova izrade  proizvoda na radnim nalozima. Te stvarne troškove na osnovu utrošenog materijala i izvršenog rada sadrže proizvodi, kad se preuzimaju sa radnih naloga u skladišta. Visina i način izračuna troškova zavise od podešavanja vrsta dokumenata radnih naloga. Na raspolaganju je više vrsta postkalkulacija i detaljnih i sumarnih.

Pored postkalkulacija u programu su na raspolaganju i analize radnih naloga i sa njima povezanih dokumenata. Među analizama nalazimo analize stanja radnih naloga, stanja otpremnica i prijemnica, nedovršenu proizvodnju i ispise povezanih dokumenata. Sve analize možemo da izvodimo po različitim kombinacijama merila.

Radni nalog

Programski prozor obrada radnih naloga je namenjen za vođenje proizvodnje. U njemu se nalazi pregledna specifikacija podataka o proizvodnim radnim nalozima. Za bolju preglednost i pouzdan nadzor procesa izvođenja radnih naloga, značajna je karakteristika status radnog naloga, koji precizno definiše osnovne karakteristike trenutnog stanja radnog naloga u procesu realizacije, od faze otvaranja pa do trenutka zatvaranja RN. Status radnog naloga obično postupno napreduje po fazama od Planiran, Otvoren, Rezervisan, Raspisan, U radu, Delimično zaključen i Zaključen. Zbog bolje preglednosti za svaki status radnih naloga su upotrebljene i oznake bojom.

Na prozoru za obradu RN imamo tako podatke o količini proizvoda, potrebnom materijalu i radu, te označen status proizvodnje u kom je radni nalog. Dodatno imamo još podatke o terminima, vremenu izrade i proteklom vremenu. Prozor nam nudi mogućnost upotrebe različitih alata, kao što su filtriranje radnih naloga, grupne izrade, združivanje RN, te različite mogućnosti definisanja redosleda izrade odnosno prioriteta.

Neke prednosti:

unos izvršenog rada po radnicima
količinske i analize troškova izvršenog rada
unos podataka o izrađenim proizvodima i prijem na skladište
kombinovani prijem, koji omogućava povratna izdavanja materijala i izveštaje izvršenog rada po normativnim podacima radnog naloga
brzi grupni unos materijalnih transakcija izdavanja materijala iz skladišta na različite radne naloge
grupni unos podataka o izvršenom radu (i po radnicima)
predavanje proizvoda s različitih radnih naloga u skladišta proizvoda

Zatim još neke važne prednosti:

proizvoljan broj različitih vrsta radnih naloga
jednostavno kreiranje radnih naloga
pojednostavljen prenos narudžbine kupca u radne naloge
unos stvarne utrošene količine na pojedine radne naloge i ograničenje te upotrebe
ispis radne dokumentacije
sopstveni preračuni vlastite cene
automatsko raspremljivanje skladišta sirovih i prenos gotovih proizvoda na skladišta
norme rada i pregled dostignuća norme
servisni radni nalozi za potrebe srevisnih radionica (npr. automehaničarska radionica)

Serijski brojevi

izrada proizvoda, koji su vođeni po serijskim brojevima
praćenje i pregled izdatih serijskih brojeva
detaljni pregled proizvoda (tracking), koji je vođen po serijskim brojevima sa unosom serijskog broja
različite mogućnosti vođenja serijskih brojeva: pojedinačne, saržne, sastavljene, itd.

Zatim ide izdatnica i kasnije trebavanje.

Veliki stepen automatizma u povezanosti, sa programom proizvodnje.

Automatsko knjiženje PDV.

Ovo je mali segment opisa proizvodnje odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za proizvodnju, odnosno demo verziju programa proizvodnje, možete preuzeti sa našeg sajta.